Фонд за устойчиви градове на Конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2019

Надя Данкинова от Фонд за устойчиви градове  представи възможностите за обновяване на еднофамилни жилищни сгради с финансиране от ФУГ в рамките на семинара на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект. Ритейл продуктът за енергийна ефективност е в процес на разработване и се очаква да бъде достъпен в точките за продажба на ОББ към средата на 2019 г.

Конференцията за енергийна ефективност и възобновяема енергия за Югоизточна Европа 2019 има амбицията да представи потенциала и напредъка на Региона в секторите възобновяема енергия и енергийна ефективност. Събитието е сред значимите инициативи, ефективна платформа за обмяна на опит и контакти между представители на общините, мениджъри и специалисти от индустриалния, търговски и публичен сектор.