Фонд за устойчиви градове участва в Sofia's Place на WEBIT 2019

По покана на Софийската агенция за инвестиции,  Фонд за устойчиви градове представи възможностите за насърчаване на устойчивия растеж в градовете чрез проекти за градско развитие. Презентацията е в рамките на Пространството на София, част от WEBIT 2019 – изложбена зона, посветена на София, с паралелна програма. Oрганизатори на „Пространството“  заедно със СОАПИ са Асоциация за развитие на София, Зелена София, Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия, Центърът за градска мобилност и  ОП „Туризъм“.

Ива Петкова от Фонд за устойчиви градове акцентира върху финансирането от страна на фонда на проекти за градско развитие и как те допринасят за насърчаване на икономическия растеж в градовете. Представени бяха примери за проекти на публични и частни организации, които ФУГ ще финансира в столицата и надграждат над проектите, реализирани чрез Фонд за устойчиво градско развитие по инициативата JESSICA. 

Участието на Фонд за устойчиви градове е в рамките на първия ден (14.05), посветен на темата градско развитие и международни партньорства. Като част от програмата с презентации  се включват партньори от Австрия, Швеция, и Холандия, които ще представят иновациите, моделите на развитие и възможностите за сътрудничество между София и техните градове.