Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за проект за аквапарк и разширение на парк "Възраждане" в София

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за София подписа Договор за финансиране на проект: ПАРК „ВЪЗРАЖДАНЕ“ - ЕТАП IV – ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК И ТЕРМО-МИНЕРАЛЕН РАЗВЛЕКАТЕЛНО-РЕКРЕАЦИОНЕН КОМПЛЕКС със СОФИЙСКИ ИМОТИ ЕАД. Одобреното финансиране е в размер на 5,3 млн. лв., от които 3,13 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Общият бюджет на проекта е 9,65 млн. лв., от които 4,35 млн. лв. са собствен принос на крайния получател.

Проектът предвижда изграждане на целогодишен развлекателно-рекреационен комплекс, както и следваща стъпка в посока облагородяване на района на парк „Възраждане“, с което отговаря напълно на целите за подкрепа на фонда за градско развитие за финансово устойчиви проекти с висок социален ефект. Над 18 хил. кв. км. площи ще бъдат присъединени към парковата зона на парк „Възраждане“ с площадки за пасивен отдих с различна големина и кътове за отдих в различни части на парка.

Аквапаркът ще се състои от две основни зони: „Водно-развлекателна зона – Аквапарк“ и „Зона за релакс и рекреация“ с обща площ от над 6,6 хил. м2 и с капацитет 500 ползватели. Върху проектния терен на аквапарка се разполагат 5 открити басейна (развлекателен басейн, детски басейн, хидромасажен басейн, бебешки басейн, основен детски басейн), като основен акцент е детският басейн с дълбочина 15см и площ 684м². В обслужващата сграда със СПА зона ще бъде разположен закрит басейн отговарящ на изискванията на FINA и е със светли размери на коритото 25.00м/15.40м.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • ще се насърчи използването на минералното водното богатство на града, както за свободно наливане от находището за минерална вода в парка, така и за всички басейни и пързалки, както и за отопление на сградата;
  • ще бъде осигурен достъп на хора с увреждания до спортния и рекреационен комплекс;
  • проектът ще съдейства за подобряване на социално-икономическите характеристики на района и разкриване на нови работни места

Проектът допълва по един интегриран и устойчив начин мерките за градско възстановяване и развитие по инициативата JESSICA, като надгражда над два проекта, финансирани от ФУГР, а именно: Изграждане на Многофункционален спортен комплекс „Зона Б-5-4”, част от изграждането на парк „Възраждане” на “Спортна София - 2000” ЕАД и Парк „Възраждане”, гр. София, район „Възраждане”, м. „Зона Б-5-4”, кв. 1a, УПИ I и УПИ III“ – I етап на „Софийски имоти” ЕАД.