Фонд за устойчиви градове взе участие в Национална кръгла маса за финансиране на енергийната ефективност в България

Надя Данкинова, изпълнителен директор на фонд ФЛАГ и на Фонд за устойчиво градско развитие и представляващ Фонд за устойчиви градове, взе участие в Национална кръгла маса за финансиране на енергийната ефективност в България. Събитието е организирано от Европейската комисия в партньорство с българското Министерство на енергетиката и с Финансовата инициатива за програмата за околната среда на Обединените нации. Г-жа Данкинова  представи перспективите пред финансовия сектор при финансирането на проекти за енергийна ефективност в пленарната сесия на събитието, която се състоя на 11 юни 2019 г. в хотел „Интерконтинентал“, София. 

Основно предизвикателство пред финансирането на проекти за енергийна ефективност е свързано с по-ефективно използване на публичното финансиране за привличане на повече инвестиции от частния сектор, за споделяне на риска и за справяне с установени пазарни неефективности. За да се случи по-активно включване от страна на частния сектор, наред с публичното финансиране, е необходим по-интензивен диалог между различните заинтересовани лица - лицата, разработващи проекти, специалистите по енергийна ефективност и финансистите, за да се открие работеща и постижима формула на взаимодействие.  Фондове като ФУГ се опитват да се включват в диалога за финансиране на енергийната ефективност в България и търсят възможни модели на сътрудничество.

Целта на националната кръгла маса е да надгради сътрудничеството между ключови български заинтересовани лица по отношение на подобряването на достъпа до финансиране за инвестиции в енергийна ефективност и да определи общи цели и потенциални подобрения, които да бъдат извършени в настоящата политическа рамка и бизнес практики. Като част от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“ Европейската комисия организира серия от „Форуми за инвестиране в устойчива енергия“, за да повиши капацитета на публични и частни заинтересовани страни и сътрудничеството между тях за разработване на широкомащабни инвестиционни програми и схеми за финансиране.