Стартираха работните дейности за Културният дом на Нефтохимика в Бургас

На 5 юли 2019 г. бе дадено начало на цялостната реконструкция и модернизация на една от най-емблематичните сгради в Бургас - Културният дом на Нефтохимика на площад "Тройката". На представянето на проекта присъстваха кмета на града Димитър Николов, зам.-кмета по култура Йорданка Ананиева и проектантския екип с ръководител арх. Десислава Стоянова.

"След ремонта сградата ще има съвременен, разпознаваем и запомнящ се архитектурен образ, съответстващ на обновения градски площад. Това ще превърне Културния дом в най-голямата сграда в Бургас за провеждане на културни събития от различно естество - концерти, театрални постановки, бизнес форуми, фестивали и конференции с национално значение", разказа ръководителят на проектантския проект арх. Десислава Стоянова.

Реконструкцията на сградата, построена през 1975 г., включва нова фасадна обвивка, с която ще се топлоизолират всички стени, нова дограма и стъклопакети. В новата част, която ще бъде надстроена, се предвиждат две нови многофункционални зали, а останалите помещения ще бъдат обновени и обособени на зони според вида изкуство. В зрителната зала се предвижда оркестрина, каквато в Бургас няма към момента, както и нова  осветителна и озвучителна техника, с осигурен достъп за хора с увреждания. Други заложени в проекта нововъведения са асансьор и пасарелка в сградата, конферентен блок, бистро с тераса и библиотека. Срокът за реконструкция е 420 дни.

Кметът на община Бургас Димитър Николов сподели, че „След ремонта тук ще можем да предоставим така нужните на Бургас пространства за култура. Вътрешното пространство, което в момента е запустяло никога не се е използвало. Сега ще се използва. В него ще има допълнителна сцена и ще бъде отворен с непрекъснат достъп и ще се използва за допълнително арт пространство"

Проектът "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим" е първият проект одобрен от Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за Южна България. Проектът предвижда да бъде реализиран чрез комбинирана подкрепа – заемен ресурс от ФУГ в размер на 5 151 385 лв., безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 4,02 млн. лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие на община Бургас.