Фонд за устойчиви градове представи дейността си в рамките на Urban Development Forum Sofia 2019

Финансовите инструменти за градско развитие са възможност за финансиране на градски проекти, използвайки публичния ресурс по един интелигентен и устойчив начин. Ива Петкова сподели, че в София от 2012 г. работи пилотният фонд за градско развитие по инициативата JESSICA – Фонд за устойчиво градско развитие, чрез който са реализирани проекти за над 65 млн. лв.

От началото на 2019 г. Фонд за устойчиви градове оперира на територията на столицата и в рамките на форума бе представен постигнатия напредък и възможностите за финансиране. Фокус в презентацията представляваха два проекта, надграждащи над усилията на Фонд за устойчиво градско развитие:

  • В сектор Транспорт и мобилност – проект "Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда - гр. София" на "Елдрайв Чарджинг" ЕАД с размер на одобрения заем 1.75 млн. лв. за близо 300 станции. Проектът допълва реализиран по JESSICA проект за изграждане на мрежа от близо 60 зарядни станции за електромобили в столицата, която да съдейства за увеличаване на дела на електрически автомобили и за намаляване на отрицателното влияние върху околната среда.
  •  
  • В сектор Градска среда – проект „Парк „Възраждане“ - етап IV – изграждане на парк и термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс“ на „Софийски имоти“ ЕАД с размер на заема 5,3 млн. лв. Проектът допълва мерките за градско възстановяване и развитие по инициативата JESSICA, като надгражда над два проекта: за изграждане на Многофункционален спортен комплекс „Зона Б-5-4”, на “Спортна София - 2000” ЕАД и Парк „Възраждане”– I етап на „Софийски имоти” ЕАД. С настоящия проект, който се предвижда да бъде изпълнен към края на годината, ще бъде завършена регенерацията на цялата зона в градския център. В допълнение, ще се насърчи използването на минералното водното богатство на града, както за свободно наливане от находището за минерална вода в парка, така и за всички басейни и пързалки, както и за отопление на сградата.

Друг сектор, който Фонд за устойчиви градове има възможност да финансира е свързан с развитието на бизнес и индустриални зони, включително възстановяването на запуснати индустриални терени с оглед насърчаване на компактния град. За сектор Култура и туризъм е предвидена комбинация на подкрепа между финансов инструмент и безвъзмездна помощ за общини. Именно в този сектор се наблюдава засилен интерес от допустимите за финансиране общини в Южна България.

От началото на дейността на Фонд за устойчиви градове през януари 2019 г. са входирани 30 проектни предложения за над 90 млн. лв. Общините Бургас, Стара Загора, Димитровград, Казанлък са подписали договори за финансиране на проекти за градско развитие и туризъм. През следващата година се очаква повишаване на активността от страна на Столична община, общинските търговски дружества, както и частните компании в столицата за ефективно използване на възможностите за финансиране, предоставяни от Фонд за устойчиви градове.

Urban Development Forum Sofia 2019 е организиран от Градът Медиа Груп и е платформа на градските лидери, представители на Столична община и водещи инвеститори, проектанти, строители, експерти за споделяне на добрите модели и практики при управлението на процесите, свързани с развитието на нови градски територии, реализацията на значими инвестиционни проекти и създаването на жизнена и функционална градска среда.

Презентацията от събитието може да откриете тук.