Начало на реконструкцията на Зоопарка в Стара Загора

На 20 Септември 2019 г. експерти на Фонд за устойчиви градове присъстваха на символичната първа копка, с която стартира цялостната реконструкция и модернизация на Зоопарка в Стара Загора, създаден през 1957.

Това е вторият в страната Зоопарк след Софийския. Разположен в прекрасния и емблематичен за града парк „Митрополит Методий Кусев“ на площ от 70 дка, Зоопаркът представя над 400 животни, от 80 вида, от почти всички континенти. От 2014 г. Зоопаркът има статут на спасителен център. На представянето на проекта присъстваха председателят на Общинския съвет Таньо Брайков и общински съветници, народният представител Радостин Танев, зам.-кметовете на града инж. Янчо Калоянов, Йордан Николов, Иванка Сотирова и Красимира Чахова,  ръководителят на проекта и главен финансист на Община Стара Загора Цанка Ганева, гл. архитект Виктория Грозева, секретарят на администрацията Делян Иванов и други.

По думите на инж. Янчо Калоянов „това е един изключително важен обект за Стара Загора. Всички ние виждаме, че нашият Зоопарк се нуждае от съществен ремонт. С обновяване на зоологическата градина и Летния театър ще бъде завършена цялостната визия на парк „Митрополит Методий Кусев“, който е емблематичен за старозагорци и гостите на града ни“.

Обръщение към присъстващите граждани направи проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов, председател на Надзорния съвет на  „Трейс Груп Холд“ АД  - дружеството, избрано чрез обществена поръчка за изпълнение на ремонтните дейности.

„Проектът е съобразен с всички изисквания, за да бъде Зоопаркът едно наистина прекрасно място за посетителите, да поддържа животните до близка природна среда и да отговаря на всички изисквания за това“, сподели с присъстващите директорът на зоологическата градина доц. Радослав Михайлов.

С изпълнението на проекта ще  се създаде един съвременен парк, съчетаващ в себе си зони за отдих, забавление, образование, научно-изследователска дейност и атракции. Предвижда се цялостна реконструкция както на над 30 подобекта за различни видове животни, така и подобряване на условията за достъп, настилките и цялостната визия на зоопарка. Предвидено е изпълнението на строителните работи да продължи малко повече от година.

Проектът "Реконструкция на Зоопарк Стара Загора" е одобрен за финансиране от Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за Южна България. Проектът ще бъде реализиран със заемен ресурс от ФУГ в размер на 4 199 939 лв., от които 2 477 964 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", предоставено чрез Фонд на фондовете. Предвидено е собствено участие на Община Стара Загора.