Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за Кремиковския манастир

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион София подписа Договор за финансиране на проект: „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА” с Манастир „Св. Вмчк. Георги Победоносец“. Одобреното финансиране е в размер на 1 562 266 лв., от които 921 737 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 9,57 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 7,92 млн. лв. по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“.

Основната цел на проекта е създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности. Чрез реализацията на проекта ще се повиши привлекателността на мястото, ще се създадат материални условия за разширение на настоящите функции на манастира и превръщането му в духовен център за Софийска област, ще се популяризира не само Кремиковския, но и другите манастири от Софийската Света гора, ще се повиши духовната култура и ще се развие религиозният и културно-познавателен туризъм.

В рамките на проекта ще бъдат реставрирани стенописи с средновековна църква „Свети Георги”, ще бъдат консервирани археологически структури, ще бъде изградено Северно манастирско крило с обособен информационен център „Софийска Света гора”, както и  манастирски работилници, популяризиращи традиционните за манастира занаяти.