Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за втори проект на община Бургас

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Юг подписа Договор за финансиране на проект: „Реконструкция и преустройство на съществуваща сграда в културно- образователен център (музей) за съвременно изкуство и библиотека“ с община Бургас. Одобреното финансиране е в размер на 5 971 095 лв., от които 3 522 946 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 9,94 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 3,65 млн. лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие на Община Бургас.

Проектът предвижда преустройство и пристройка на две съществуващи, но неподдържани и изоставени сгради в градския център с цел създаване на съвременен и атрактивен комплекс – Културно-образователен център (музей)  за съвременно изкуство и библиотека, както и благоустрояване и озеленяване на цялото прилежащо дворно пространство. С преустройството на съществуващата сграда по ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ и ул. „Оборище“, се предвижда тя да се превърне в библиотека, а пристроената част по улиците „Средна гора“ и „Оборище“ да се обособи в Център за съвременно изкуство. Идеята на проекта е Културно-образователният център за съвременно изкуство да се превърне в пространство за излагане на изящно, приложно, декоративно изкуство, мода, интериорен, екстериорен и промишлен дизайн и други. Ще бъде обособена зона за детско творчество и зона с ателиета и работилници за млади автори.

Ползите за реализацията на проекта са както за гражданите и за гостите на Община Бургас, свързани със удовлетворяване на техните културни потребности, така и за децата и младежите на Община Бургас. В обновения център децата, младежите и студентите на Община Бургас ще получат възможност за творческо развитие и образование в областта на изкуствата в модерни зали, в които ще се провеждат образователни и творчески курсове (писане на книги, създаване на комикси), мастър класове по съвременни форми на изкуство, кръжоци по приложни изкуства, хакатони, курсове за ръчно изработване на книги, ателие за книговезане; възможности за запознаване с иновации в изкуството като получат достъп до нови високотехнологични форми на изкуство - Зала за добавена реалност в 3D Пясъчна кутия и Интерактивния музей. Бизнесът на Община Бургас ще има възможност да организира и да участва във бизнес-форуми в артистична среда, където се съчетава изкуството с фирмени партита, тиймбилдинги, хакатони, игрови вечери.