Откриха реновираната по JESSICA Клиника по изгаряния и пластична хирургия в „Пирогов“

На 24-ти октомври бе официално открита напълно обновената сграда на Клиниката по изгаряне и пластична хирургия в Университетската спешна болница "Пирогов" с тържествен водосвет от Негово Светейшество Българският патриарх и Софийски митрополит Неофит. На откриването присъстваха Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев, Заместник министърът на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР г-жа Деница Николова,  Изпълнителният директор на Фонд на фондовете Александър Георгиев. След близо едногодишен ремонт сградата е една от най-модерните лечебни структури в България. Пациентите на клиниката вече ще бъдат лекувани при най-съвременни условия. Клиниката по изгаряния с отделенията по физиотерапия и лицево-челюстна и пластична хирургия е най-голяма и водеща в страната и стратегически обект с уникални звена като „Отделение по детско изгаряне“.

Средствата, с които се извърши цялостният ремонт, енергийната ефективност и преоборудването на сградата са по 2 направления – от  Фонд за устойчиво градско развитие (ФУГР) - партньор във Фонд за устойчиви градове и фонд за градско развитие по инициативата JESSICA и от Министерски съвет:

1/ Дългосрочен инвестиционен заем от ФУГР  за строително-ремонтни дейности и внедряване на мерки за енергийна ефективност от 5 947 138.56 лв., от които 1 724 670  лв. са рециклирани средства по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013“, предоставени чрез Фонд на фондовете.
2/ Средства, отпуснати с постановление на МС от декември 2018 г. за закупуване на апаратура, медицинско и немедицинско оборудване за Клиниката по изгаряния в размер на 4 359 000 лв.

Изпълнителеният директор на „Пирогов” проф. Асен Балтов изтъкна ролята на обединените усилия при откриването: „Горд съм, че само за 1 година успяхме да преобразим сградата и да й направим цялостен ремонт, саниране и преоборудване с най-модерната , отговаряща на световните стандарти, апаратура.  Ремонтът на тази 5 етажна сграда ни показа за колко кратко време какви резултати се постигат, когато усилията са обединени. Благодаря на всички, които направиха възможна промяната на най-натоварената Клиника по изгаряне в България. ”


Г-жа Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд за устойчиво градско развитие, подчерта ролята на добре обмислени и структурирани дългосрочни заеми: "Искам да насоча вниманието, че това е проект финансиран основно с кредит и то с рециклирани средства, изплащани от предходни реализирани проекти като този на болница „Св. Иван Рилски“, „Националната онкология“, „Парк Възраждане“, „Спортния комплекс на Спортна София“ и още други. С две думи парите са живи и създават нови блага. ФУГР и Пирогов са пример за това, как важните проекти могат да се случват и с добре обмислени и структурирани дългосрочни заеми, а когато се види положителния ефект, не закъснява и допълваща подкрепа от държавата. Това е проект, който беше възможен благодарение на подкрепата на г-жа Фандъкова за потвърждаване значимостта на проекта за столицата и на Министър Ананиев като принципал на дружеството, благодарение куража и огромната работа на Съвета на директорите, екипа на Пирогов и лично на проф. Балтов."


Александър Георгиев, Изпълнителен директор на Фонд на фондовете посочи че „от начина, по който се финансира дейността по обновяването на Клиниката още веднъж получихме доказателство, че в сектор „Здравеопазване“ има финансово рентабилни проекти. Това, разбира се, до голяма степен зависи от ръководството на лечебното заведение, за което го поздравявам.“

Заместник министърът на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР г-жа Деница Николова отбеляза, че  „в програмния период от 2007 г. до 2020 г общата стойност на вложените средства в проекти за здравна инфраструктура е близо 530 млн.лв. Инвестициите са основно в ремонт на здравните заведения, закупуване на нова медицинска апаратура и доставка на нови линейки.“

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев сподели „тази сграда, в която се намираме в момента, е построена преди 43 години. Оттогава досега не са инвестирани средства за възстановяване и реконструкция, а тази клиника е стратегически обект за националната сигурност. Затова миналата година Министерският съвет предостави на „Пирогов“ ресурс от близо 4,4 млн. лв. за закупуване на медицинска апаратура и оборудване за клиниката“.

След ремонта клиниката, разположена на площ от 5 525.00 м2, е цялостно обновена. Преустроени, реконструирани и модернизирани са "Отделение по анестезиология и интензивно лечение", "Отделение по изгаряния и пластична хирургия-деца", "Операционен блок" , въведени са мерки за енергийна ефективност за постигане на клас „С“, както и е закупена  високотехнологична апаратура в 4 операционни зали и в реанимацията.