Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда за София и Южна България

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион София и регион Юг подписа два договора с „Елдрайв Чарджинг“ ЕАД за финансиране на проекти за изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда в София и в градовете от Южна България.

Одобреното финансиране за София е в размер на 1 751 152  лв., от които 1 033 179 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на малко над 2,3 млн. лв. ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие на Крайния получател. По проекта се предвижда да бъдат закупени и инсталирани зарядни станции, които да обслужват електромобилите на територията в столицата. 

Одобреното финансиране за Южна България е в размер на 1 709 160 лв., от които 1 008 404 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на малко над 2,27 млн. лв. ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие на Крайния получател. По проекта се предвижда да бъдат закупени и инсталирани  зарядни станции, които да обслужват електромобилите на територията на допустимите градове по ПО 1 на ОПРР 2014-2020. 

Проектите надграждат над идентичен проект по инициативата JESSICA от етапа на реинвестиране, с който са положени основите на зарядната инфраструктура в столицата с близо 60 зарядни станции. Нарастващата популярност на електрическите превозни средства и в частност на споделената електрическа мобилност обуславят нуждата от разширяване на съществуващата мрежа от зарядни станции в София и Южна България.

Проектите са част от цялостната визия на дружеството „Елдрайв Чарджинг“ ЕАД за развитие на зарядната инфраструктура в България. Изпълнението им ще допринесе за популяризирането на електрическите превозни средства като чист, екологичен и икономичен транспорт, като по този начин създадат добри практики и мотивират и останалите градове в страната да започнат изграждане на мрежи от екологично чист транспорт. Сред специфичните цели на проектите, най-значими са постигане на нулево замърсяване на въздуха и безшумен транспорт, осигуряване на енергийна независимост на хората, използващи алтернативните начини на транспорт.