Фонд за устойчиви градове участва в ХI Национална среща на експертите по програми и проекти от общините

Фонд за устойчиви градове участва със свои представители в Националната среща на експертите по програми и проекти от общините, организирано от НСОРБ-Актив. Събитието, което за единадесет години се превърна в значим форум за общинските евроексперти,  се състои между 13 -15 ноември 2019 г. в гр. София, хотел Рамада.

На 13 декември 2019 г. в рамките на първия дискусионен форум Надя Данкинова от Фонд за устойчиви градове представи възможностите за финансиране на общински проекти с финансови инструменти за градско развитие в София и Южна България, постигнатия напредък и добри практики.

От началото на дейността на фонда през януари 2019 г. до момента са входирани 33 искания за финансиране на стойност над 100 млн. лв. за ФГР София и ФГР Юг. Договореното и одобрено финансиране към момента за двата фонда е на обща стойност над 50 млн. лв. Основният интерес към финансирането от ФУГ за ФГР Юг е от страна на допустимите общини от Южна България за изпълнение на проекти Културна инфраструктура по ПО1 и за туризъм и културно наследство по ПО6 на ОПРР, по които се предвижда комбинирана подкрепа с БФП по програмата. Като добри примери бяха посочени проектите на община Бургас за трансформацията на културния дом на Нефтохимика, както и на община Казанлък за интегриран туристически продукт "Светът на траките".

В допълнение, г-жа Данкинова сподели за възможностите за финансиране на приходогенериращи проекти за градско развитие на общините, свързани с изграждане или възстановяване на пазари, зоопаркове, паркове, спортна инфраструктура, енергоефективно улично осветление, мерки за градска мобилност и екологичен градски транспорт, паркинги и паркинг системи. Като добри примери бяха посочени проектът за разширяване на парк "Възраждане" и създаване на термо-минерален развлекателен комплекс от страна на столичното общинско дружество "Софийски имоти", който надгражда резултатите от предходни два проекта по инициативата JESSICA, както и проектът на община Стара Загора за реконструкция на втория по големина зоопарк в България.

Във форума участват близо 200 представители от над 70 общини - ресорни заместник-кметове, директор дирекции, началник-отдели и общински експерти, ангажирани с планирането, подготовката, управлението и изпълнението на общинските проекти.

Презентацията на ФУГ може да откриете тук.