Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за развитие на туризма на територията на община Ивайловград

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Устойчиво развитие на археологически обект - Антична вила Армира край Ивайловград” с община Ивайловград. Проектът е в общ размер на над 8,2 млн. лв., като  безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" е в размер на над 7 млн. лв.. Одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 1 243 845 лв. от които 733 869 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Основната цел на настоящия проект е развитие на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Ивайловград и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти. Реализацията на проекта ще допринесе за увеличаването на туристическия поток, подкрепящ развитието на местния бизнес в сферата на туристическите услуги и ще подкрепи утвърждаването на Антична вила „Армира“ като предпочитана туристическа атракция, предлагаща подходящи условия за целогодишно посещаване.

Развитието на туристическия сектор и популяризирането на местните атракции е една от стъпките, които община Ивайловград предприема за развитие на местната икономика и създаване на условия за оставане на младите хора в града и общината.