Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за развитие на туризма в община Хисаря

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Античният град Диоклецианополис (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в римската империя” с община Хисаря. Общият бюджет на проекта е в размер на над 9,7 млн. лв., като  безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" е в размер на над 8,3 млн. лв., а одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 1 466 871 лв. от които 865 454 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът предвижда социализация, консервация, реставрация и експониране на ключови обекти от националния археологически резерват Хисар. Реализацията на проекта ще спомогне развитието на конкурентноспособни туристически атракции на територията на Община Хисаря и ще подкрепи развитието на местния бизнес в сферата на туристическите услуги чрез увеличаването на туристическия поток.

Изпълнението на проекта ще включи интервенции, свързани с експониране и социализиране на паметниците на културата, представляващи основни туристически атракции в община Хисаря, както и създаване на атракциони и въвеждане на нови техники за интерпретация.