Фонд за устойчиви градове спечели Fi-compass Showcase Award 2019

Видеото за три проекта за градско развитие в София, финансирани от Фонд за устойчиви градове и Фонд за устойчиво градско развитие, е отличен сред трите най-добри в рамките на fi-compass Showcase Award 2019, част от най-мащабния форум за финансови инструменти в Европа Fi-campus 2019. Трите проекта  - за изграждане на парк „Възраждане“, на мултифункционален спортен комплекс и на термо-минерален развлекателно-рекреационен комплекс, са ярък пример за интегриран подход, използващ финансирането от Фондовете за градско развитие за София с подкрепа от страна на Фонд на фондовете със средства от Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2014 и Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. С реализацията им от общинските търговски дружества  „Спортна София - 2000” ЕАД и „Софийски имоти” ЕАД, обширен изоставен район в сърцето на града се превърна в любимо място за спорт, забавление и релаксация на столичани с обща площ на регенерираната земя от 10 ха.

Други два отличени видео клипа с Fi-compass Showcase Award 2019 представят проекти за четири иновативни МСП в Словакия и за регенерацията на стара кланница в западна Померания, Полша. Наградените клипове събраха най-много гласове в проведено гласуване сред участниците във форума. Общо десет видео клипа бяха класирани за финалната фаза от общо 30 получени. Тазгодишният Fi-campus се радва на изключителен интерес с близо 500 регистрирани участници от страните-членки на ЕС, прилагащи финансови инструменти.

Представители на Фонд за устойчиви градове взеха участие в панела за Дългови инструменти, като представиха опита на фонда и включването на ограничената портфейлна гаранция. Дълговите инструменти представляват най-широко застъпените в европейски мащаб, като основните преимущества са свързани с техния по-дълъг срок, по-изгодни лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечения.

Двудневният форум, състоял се между 4-6 декември 2019 г. в Брюксел, е организиран от Европейската комисия (ЕК) и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), като платформа за професионалисти от различни сфери от Европейския съюз, занимаващи се финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Акцент на форума бе бъдещето пред финансовите инструменти след 2021 г., нововъведенията в общия регламент,  улесняването на правилата за комбиниране между финансов инструмент и грант, както и синергиите с Invest EU.