Фонд за устойчиви градове одобри финансиране на проект за повишаване потенциала на община Бургас като конкурентноспособна туристическа дестинация

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Силата на водата. Подкрепа за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентноспособна туристическа дестинация" с община Бургас. Проектът е в общ размер на над 9,77 млн. лв., като  безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" е в размер на близо 8,22 млн. лв.. Одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 1 465 769 лв. от които 864 803 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът ще съдейства за утвърждаването на гр. Бургас като предпочитана туристическа дестинация, за преодоляване на сезонния характер на туристическия сезон., както и за използване в максимална степен на основния ресурс на града- водата. Обектите, включени в рамките на проектното предложение са:

  1. Обект "Експозиционен и демонстрационен център „Минералните води на Акве Калиде
  2. Разширение на съществуващ пристан и създаване на убежище за малки плавателни съдове на о-в Св. Анастасия
  3. Консервация и реставрация на фасадата на сградата на храм „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Бургас
  4. Изграждане на многофункционална зала и площадно пространство, пикник зона и детски площадки в местността Ченгене скеле

Освен СМР интервенциите по четирите обекта, по проекта се предвижда още закупуването на нов туристически кораб, който да обслужва курсовете от сушата до о- в Св. Анастасия и Ченгене скеле, както и доставка на оборудване, обзавеждане и реквизити за отделните обекти.

Обектите ще бъдат представяни и популяризирани като общ туристически продукт включван в различни туристически пакети, които ще се предлагат. Проектът надгражда над резултатите от реализирани проекти по ОПРР 2007-2013 г. за Акве Калиде и о-в Св. Анастасия, както и ще допълни проекта за Ченгене скеле по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020“.