Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за развитие на туризма на територията на община Кърджали

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите” с община Кърджали. Общият бюджет на проекта е в размер на над 8,86 млн. лв., като  безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" е в размер на над 7,3 млн. лв. Одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 1 488 386 лв., от които 878 148 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Проектът предвижда консервация и реставрация на част от Археологическия комплекс „Перперикон” и дейности по цялостната му социализация с цел подкрепа утвърждаването на комплекса като предпочитана туристическа атракция, предлагаща подходящи условия за целогодишно посещаване.

Реализацията на проекта ще спомогне за създаването на туристически продукт „Перперикон”, чрез изработката на рекламни материали и сувенири за обекта, както и закупуването на допълнително оборудване за обслужване на туристите, включително тур гайд аудио система за организирани групи с гид.