Фонд за устойчиви градове одобри финансиране на проект за обновяване на студентското общежитие на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ бл. 29, гр. София

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион София подписа Договор за финансиране на проект: „Обновяване на студентското общежитие на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ бл. 29 за постигане на енергоспестяващи мерки и по-добри условия за живот на студентите ” с Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. Общият бюджет на проекта е в размер на над 3,75 млн. лв., като одобреното финансиране от ФУГ е в размер на 3 614 324 лв. от които 2 132 451 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

По проекта се предвижда изпълнение на мерки за енергийна ефективност в студентското общежитие на НАТФИЗ, предписани в изготвения доклад за енергийна ефективност, както и извършване на съпътстващи строително-монтажни работи и вътрешен ремонт. Съгласно техническата спецификация за избор на ФГР, такива дейности са допустими при постигане на над 60 % енергийни спестявания на сградата

Изпълнението на настоящия проект ще допринесе към подобряване обликът на градската среда в кв. „Студентски град“, чрез реновирането на сградата на бл.29 и ще съдейства за подобряване на социално-икономическите характеристики на района.