Фонд за устойчиви градове участва в ХІІІ Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България

Срещата, състояла се между 1 до 3 октомври в к.к. Албена, за поредна година се утвърди като  най-мащабния форум на българските общини.

Представители на Фонд за устойчиви градове – г-жа Надя Данкинова (изпълнителен директор Фонд за устойчиво градско развитие и Фонд ФЛАГ), г-н Стоян Ставрев (управител Българска консултантска организация) и г-н Франк Янсен (член на УС на ОББ, Изпълнителен директор Корпоративно банкиране и МСП на ОББ) участваха във втория панел от форума: „Икономическа активност в общините – инвестиции и перспективи за бизнес развитие“, където представиха възможностите за финансиране на устойчиви градски проекти чрез финансов инструмент „Фонд за градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Фонд за устойчиви градове представи бъдещата си дейност със свой щанд в рамките на специализираното изложение „ОБЩИНСКО ЕКСПО“, като генерира значителен интерес сред присъстващите. По време на събитието екипът на ФУГ се срещна, разговаря и предостави информация и консултации на множество потенциални проектни инициатори, допустими за финансиране чрез финансовия инструмент „Фонд за градско развитие“. Най-голям бе интересът към възможностите за комбинирано финансиране на проекти, развиващи културната и туристическата инфраструктура.