Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за развитие на туризма на територията на Община Сливен

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен“ с Община Сливен. Одобреното финансиране е в размер на 2 858 250 лв., от които 1 686 368 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Проектът в общ размер на над 8,2 млн. лв. ще бъде финансиран с комбинирана подкрепа – заемно финансиране от ФУГ и безвъзмездна финансова помощ в размер на близо 5,35 млн. лв.

Основната цел на проекта  е разработване и маркетиране на цялостен, интегриран и жизнеспособен туристически продукт на Община Сливен под мотото Сливен – изживей историята, почувствай природата“, който да представи различните обекти на културното наследство и природните богатства на града със значителен туристически потенциал за осигуряване на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното наследство.

В представения проект са предвидени дейности по възстановяване, консервация, реставрация и социализация на  следните обекти паметници на културата от  „национално значение“:

  • Първа българска текстилна фабрика/Затворът/Държавна сукнена фабрика;
  • Архитектурно-исторически комплекс – родна къща на Хаджи Димитър, хан, кафене, продавници;
  • Къща – музей  „Добри Чинтулов“;
  • Музеен комплекс „Сливенския бит“;
  • Късноантична и средновековна крепост „Туида“.