Стартира изпълнението на проект "Кремиковският манастир - духовният център на Софийската Света гора"

„Започваме мащабна и знакова инвестиция, която ще ни върне към духовността, към ценностите ни, към морала и добродетелите ни“, коментира заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова по време на състоялата се пресконференция за стартиране на проект „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”.  На събитието присъстваха игуменът на Кремиковския манастир „Св. Вмчк. Георги Победоносец“ - иконом Серафим Янев, представители на фирмата – изпълнител на дейностите, проектанти, архитекти, експерти от Фонда и други.

Проектът предвижда създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности. Ще бъдат извършени належащи консервационно-реставрационни дейности по храма – недвижима културна ценност от национално значение, както и ще бъде изградено Северно манастирско крило и манастирски работилници,  които да спомогнат за осъществяването на обогатените цели и функции на обителта. Чрез реализацията на проекта ще се повиши привлекателността на манастира, ще се създадат материални условия за разширение на настоящите му функции и превръщането му в духовен център за Софийска област.

Общата стойност на проекта е близо 10 млн. лв., от които безвъзмездна помощ в размер на 7.92 млн. лв.  Проектът се реализира с комбинирана подкрепа - безвъзмездна финансова помощ по Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 и  с финансов инструмент – заем от Фонд за устойчиви градове. Настоящата схема е първата по ОПРР, която дава възможност да бъдат финансирани религиозни храмове с национално значение. Други одобрени проекти са за Видинската синагога и църквата "Свети Архангел Михаил" в гр. Рила.