Първа копка за реновацията на Руския пазар в Стара Загора

На 21 септември 2020 г. се състоя символична първа копка за стартиране на проект „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“ и разширение на ул.“Капитан Петко Войвода“ град Стара Загора“. Гости на събитието бяха заместник-председателят на Народното събрание Емил Христов, кметът на община Стара Загора -  Живко Тодоров, заместник -кметовете - инж. Янчо Калоянов, Иванка Сотирова, Милена Желева, Красимира Чахова, гл. архитект Виктория Грозева, заместник- областният управител Петя Чакърова.

„Пространството на т.нар. „Руски пазар“ имаше нужда от обновяване. Радвам се, че в рамките на този мандат ще успеем да завършим и този важен за града проект“, заяви кметът на община Стара Загора Живко Тодоров. Той пожела успех на изпълнителите на проекта и подчерта, че ще се следи за спазването на сроковете за завършване на съоръжението. За изпълнител на обществената поръчка за нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар" е избран «Вал-Ком» ЕООД.

„Проектът предвижда изграждане на покрит пазар с минимум 115 търговски щанда и разгъната застроена площ от близо 2400 кв. м, с иновативна визия, енергоефективни материали, модерна вентилация и климатизация. Предвидената търговска площ е с възможност за обособяване на зони с различна тематичност на предлаганите стоки и изделия“, обясни ръководителят на проекта Делян Иванов. Той разясни още, че е предвидено  прилежащото площадно пространство да бъде с обособени зони за релакс, състоящи се от  пейки, перголи, фонтани, водни ефекти, художествени елементи, осветителни тела. Предвиждат се богато озеленени площи с дървесни видове, храстова растителност и цветни партери, всичко което може да превърне тази част на града във вторичен градски център.

По проекта е заложено разширяване на съществуващата улица „ Капитан Петко войвода“, в обхват от кръговото кръстовище при бул. „Цар Симеон Велики“ до пресечката с ул.“Христо Ботев“, където ще бъде изградено ново кръгово кръстовище. Ще бъде изграден паркинг, който ще бъде свързан със северната част на търговския комплекс.

Общата стойност на проекта е 7 018 135 лева с ДДС, като одобреното финансиране от „Фонд за устойчиви градове“ е 6 000 000 лв., от които 3 540 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.