Фонд за устойчиви градове взе участие в граждански диалог за финансовите инструменти за градско развитие, организиран от ОИЦ – Бургас

Представители на Фонд за устойчиви градове взеха участие в граждански диалог на тема: "Бъдещето на Кохезионната политика на ЕС. Финансови инструменти за градско развитие", организиран от Община Бургас и Областен информационен център – Бургас. В рамките на събитието, което се състоя на 12.10.2018 г., бяха представени възможностите за финансиране на бъдещите инициативи на общините в Бургас и областта.

В рамките на представянето на финансовия инструмент за градско развитие, представители на ФМФИБ очертаха спецификите на инструмента и неговите преимущества, а представителите на Фонд за устойчиви градове разказаха в подробности за конкретните особености на финансирането, изискванията, на които трябва да отговарят проектите, както и за пътя от проектната идея до договор за финансиране.

Евродепутатът г-н Андрей Новаков, в качеството на главен преговарящ по основния регламент за ЕСИФ след 2020 г., очерта рамката на преговорите по следващия многогодишен бюджет на ЕС и възможностите за инвестиции и развитие на страната ни чрез еврофондовете през периода 2021 – 2027 г.

Гражданският диалог е част от националната инициатива на 28-те Областни информационни центрове, посветена на популяризирането на новата многогодишна финансова рамка 2021-2027 година и отбелязването на 30 години Кохезионна политика на ЕС. Дискусията ще допринесе за задълбочаването на стартиралия диалог по отношение на идентифицирането на общи приоритети на регионално ниво през следващия програмен период. Предстоящи събития от инициативата с участието на ФУГ:

  • ОИЦ-София, „Бъдещето на Кохезионната политика на Европейския съюз и възможностите за градско развитие на София“ - 15 октомври 2018 г., начало: 16:00 ч., „Бална зала” на хотел „ИнтерКонтинентал”
  • ОИЦ-Ямбол, „Кохезионна политика и финансови инструменти“ - 26 октомври 2018 г., начало: 10:00 ч., х-л „Диана палас“, гр. Ямбол