"Търговски парк - гр. Дупница", финансиран от ФУГ, бе официално открит

На 26 ноември 2020 г. се състоя официалното откриване на "Търговски парк - гр. Дупница". На събитието присъстваха кметът на община Дупница инж. Методи Чимев, както и представители на ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“.

Проектът за изграждане на “Търговски парк - гр. Дупница” е финансиран от ФУГ по линия на ФГР 2014-2020 г. Размерът на отпуснатото финансиране е 5 900 000 лв., от които 3 481 000 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

В рамките на проекта бе изграден търговски център на два етажа с РЗП от почти 10 000 м2, като едновременно с това бе рехабилитиран и запуснат градски терен (бивша производствена зона) с обща площ 6 000 м2, включително прилежащите тротоари и подходите от главната улица към търговския парк. Изградени са общо 4 магазина, както и паркинг на две нива с над 240 места. Наемателите на магазините в новия ритейл парк са големи търговски вериги, които до момента нямаха представителство в региона.

Общата стойност на проекта е над 7 млн. лева