Екипът на Фонд за устойчиви градове пожелава светли празнични дни!

Екипът на Фонд за устойчиви градове благодари за доверието, което му гласувахте през тази нелека 2020 г.!
 
С удовлетворение споделяме първите проекти, които бяха успешно финансирани със средства от Фонд за устойчиви градове в столицата и в градове от Южна България през 2020 г., а именно:
1.Сектор Бизнес и индустриални зони, ФГР ЮГ - “RETAIL PARK YAMBOL” на „Трейд Център Ямбол“ ООД. 
2.Сектор Културна инфраструктура, ФГР ЮГ - "Реконструкция на Културен дом на Лукойл Нефтохим в Бургас" на община Бургас. 
3.Сектор Екологичен градски транспорт, ФГР София, ФГР Юг - Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градска среда на "Елдрайв Чарджинг" (в процес на изпълнение).
4.Сектор Бизнес и индустриални зони, ФГР ЮГ - Търговски парк Дупница на "ЕВРО Продукцион“ ЕООД. 
5.Сектор Градска среда и Спортна инфраструктура, ФГР София - Изграждане на аквапарк и разширяване на парк "Възраждане" на Софийски имоти ЕАД.
 
И през 2021 г. ще продължим да променяме градовете заедно за по-добър живот!