Културният дом на Нефтохимика в Бургас отвори врати за посетители

„Културният дом на нефтохимика в Бургас е вече красив модерен център, в който всеки ще може да усеща артистичния дух на града“ сподели по време на официалната церемония за представяне на проекта кметът Димитър Николов. Домът на нефтохимика вече разполага с 8 многофункционални и напълно обновени в духа на новите тенденции зали. Всяка от тях разполага със собствена озвучителна система и подходящо осветление. Към всички има съблекални, обзаведени с душове и гардероби.

Сградата на културния център е обновена по проект "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим". Проектът се изпълнява с комбинирана подкрепа от финансов инструмент Фонд за градско развитие за Южна България чрез Фонд за устойчиви градове, безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020, и собствен принос на Община Бургас. Реконструкцията на сградата е ярък пример за успешна реализация с комбинирана подкрепа за обновяване на културната инфраструктура по ОПРР.

Обновяването и функционално преосмисляне на отделните зали осигури съвременни и модерни условия за музикална, концертна и художествена дейност, насочена към детската и младежка публика, каза по време на събитието зам.-кметът по стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към изменение на климата Весна Балтина.

"Зрителната зала", която е най-голямата, е кръстена на големия композитор - бургазлията Тончо Русев, разполага с 514 места. Задвижващият механизъм за сцената е възстановен, което позволява декорите да бъдат сменяни по време на представление.  Зрителната зала е оборудвана с изцяло ново осветление, което е монтирано на 4 управляеми моста. Обособени са две зони за хора в инвалидни колички. Важна част в Зрителната зала е оркестрината, което позволява в нея да се поставят не само театрални постановки, а още мюзикъли и оперети. Техническата кабина в Зрителната зала също е обновена и разделена на три панела - за кинопрожекции, звук и осветление.

Камерната зала в културния център, разположена от страната на ул. "Христо Ботев", също дава възможност за провеждане на различни събития. Залата е със самостоятелен вход и е подходяща за репетиции, изложби, конференции. Оборудвана е с огледала и станки за балет, може да се използва и като картинна галерия.

Две нови зали са обособени в надстройката на Дома на нефтохимика, обособени са няколко ателиета, които може да се използват за обучение по музика и рисуване. Фоайето е оборудвано с конструкции за окачване на картини, за да може в него да се провеждат изложби. Вътрешният двор е обновен и пригоден с обособена сцена за провеждането на концерти, рецитали и други събития. За тяхното обезпечаване е осигурена мобилна озвучителна техника и осветление.

В допълнение, външните декоративни пана - на фасадата към ул. "Христо Ботев" и във вътрешната част са изцяло обновени, съхранявайки духа на сградата. Откритият по време на реконструкцията стенопис с нестинарки е изцяло възстановен.

Удобствата за хората с увреждания също са акцент при реконструкцията. Монтирани са два асансьора за лица с колички в северното и южното крило. Във вътрешната част са монтирани две пасарелки, които позволяват на хората с увреждания да стигат до всяка точка в сградата без да излизат от нея.

Към този момент повече от 20 школи и клубове са заявили желание да използват базата на Културен дом на нефтохимика за своята дейност. Творческият сезон стартира на 9 януари с благотворителния концерт "Да дарим възможност", като в рамките на месеца  ще се проведат още три интересни представления.