Фонд за устойчиви градове финансира проект за обновяване и реконструкция на летния театър в Стара Загора

Фонд за устойчиви градове в ролята му на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: "Обновяване и реконструкция на летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора" с община Стара Загора. Одобреното финансиране е в размер на 2 935 882 лв., от които 1 732 170 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете. Инвестицията на обща стойност от над 3 млн. лв. ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма "Региони в растеж", както и със собствено участие в размер на над 130 000 лв. от страна на Община Стара Загора.

Проектът предвижда ремонт и обновяване, както и подобряване на базовото оборудване в летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора. Летният театър е открит през 1959 г. и разполага с 1647 места за публика. Проектът предвижда реновиране на околното парково пространство, както и мерки, които да дават възможност за придвижването и използването на сградата от хора с двигателни затруднения.

Ползите за реализацията на проекта са значими за гражданите и за гостите на Община Стара Загора, свързани с удовлетворяване на техните културни потребности. Проектът ще повиши качеството на живот и привлекателността на градската среда на град Стара Загора и ще предостави средище за провеждането на различни културни прояви на територията на общината.