Стартира разширението на ул. „Капитан Петко войвода“ в Стара Загора

На 01.04.2021 г. бе направена символична първа копка на проекта за ремонт и разширение на улица „Капитан Петко Войвода“ в Стара Загора.  Събитието уважиха министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, зам.-кметовете инж. Янчо Калоянов и Красимира Чахова, главният архитект Виктория Грозева,  журналисти и граждани.

По проекта ще бъде разширена двулентовата улица „Капитан Петко Войвода“ с две ленти за движение за всяка посока, ще бъде обособен паркинг, обслужващ нуждите на новоизградения „Руски пазар“, ще бъде организирано кръгово движение при ул. “Христо Ботев”, което да предоставя възможност за втора връзка на кв. “Три чучура юг“ и централна градска част, както и ще бъде изградена велоалея.

Ръководителят на проекта и секретар на Община Стара Загора Делян Иванов подчерта, че улица „Капитан Петко Войвода“ е от първостепенната улична мрежа на Стара Загора и е единствената връзка към промишлената зона с посоки север- юг, без да се влиза към обособената централна градска част. Освен, че обслужва индустриалната зона, улицата е граница между два големи старозагорски квартала - кв. „Три чучура юг“ и кв.”Казански”.

Стойността на инвестицията е в размер на 1 802 365,80 лв. и представлява част от интегрирания проект за „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руски пазар“, гр. Стара Загора“, финансиран от ФУГ. Отпуснатото финансиране за реализацията на цялостния проект е в общ размер на 6 млн. лв., от които 3.54 млн. лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, предоставени чрез Фонд на фондовете.