Фонд за устойчиви градове одобри финансиране за търговски парк в Панагюрище

Фонд за устойчиви градове в качеството на Фонд за градско развитие за регион Южна България подписа Договор за финансиране на проект: „PANA GREEN PARK“ със „СКАЙФОР“ АД. Проектът в общ размер на над 10 млн. лв.  ще бъде финансиран със заемно финансиране от ФУГ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“, както и със собствено участие в размер на над 2.7 млн. лв. Одобреното финансиране от страна на ФУГ е в размер на 7 366 090 лв., от които 4 345 993 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“, предоставено чрез Фонд на фондовете.

Предвижда се изграждането на търговски комплекс с магазини, заведения за хранене, зона за почивка и отдих с детска площадка, паркинг и автомивка. Проектът ще се реализира на два етапа – ще бъдат изградени две търговски сгради с магазини (Сграда А и Сграда Б), заведения за хранене, автомивка и зона за отдих с детска площадка и с прилежащ паркинг, обслужващ целия комплекс. Всеки един търговски подобект в сградите ще има прилежащи санитарно-битови, административни и складови зони.

Изграждането на търговския парк ще има голям положителен социален ефект и ползи за обществото и икономиката в гр. Панагюрище. В рамките на проекта ще се оформи привлекателна и сигурна зона за събиране на хора от целия град на едно място ежедневно. Изборът за пазаруване на висококачествени, разнообразни стоки от ежедневна необходимост в града ще се увеличи, което ще го направи допълнително атрактивен за жителите му и приходящия трафик (туристи, преминаващи, жители на съседни села и райони и др.). В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат открити и допълнителни над 150 работни места в гр. Панагюрище след стартиране на работата на новопостроените обекти.