Проекти

Тук е мястото за представяне на вашите проекти за градско развитие, енергийна ефективност, туризъм и културно наследство.

Представяме част от добрите практики по инициативата JESSICA в София – финансов инструмент за градско развитие за периода 2007-2013 г.

1 2 3 4 5 6