Кремиковският манастир – духовният център на Софийската Света гора

Фонд за градско развитие София

Проект: „КРЕМИКОВСКИЯТ МАНАСТИР – ДУХОВНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКАТА СВЕТА ГОРА”

Краен получател: Манастир „Св. Вмчк. Георги Победоносец“

Договор за финансиране: 30.09.2019 г.

Одобрено финансиране: 1 562 266 лв., от които 921 737 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 9,57 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" - 7,92 млн. лв.

 

Основната цел на проекта е създаването на цялостен нов туристически продукт, който да съчетае културните и духовни ценности с природните забележителности. Чрез реализацията на проекта ще се повиши привлекателността на мястото, ще се създадат материални условия за разширение на настоящите функции на манастира и превръщането му в духовен център за Софийска област, ще се популяризира не само Кремиковския, но и другите манастири от Софийската Света гора, ще се повиши духовната култура и ще се развие религиозният и културно-познавателен туризъм.

В рамките на проекта ще бъдат реставрирани стенописи с средновековна църква „Свети Георги”, ще бъдат консервирани археологически структури, ще бъде изградено Северно манастирско крило с обособен информационен център „Софийска Света гора”, както и  манастирски работилници, популяризиращи традиционните за манастира занаяти.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • Ползи за децата и младежите, които получават възможност за вероучение и запознаване с християнската вяра чрез провеждането на безплатни летни лагери за деца и младежи, провеждане на беседи по вероучение, музика, изкуство. Запознаване с огромният всеобхватен свят на православната вяра и формата на човешките взаимоотношения основан на християнството.
  • Социални ползи, свързани с даването възможност на хора в тежко емоционално и психическо състояние да намерят помощ и утеха в молитви и духовни напътствия, като получават право на безплатен престой и храна в манастира.
  • Социални ползи, свързани с осигуряването на достъп за хора с увреждания до манастира и археологическите разкопки и музея.

Инфографика за проекта може да откриете тук.