Устойчиво развитие на археологически обект - Антична вила Армира край Ивайловград

Фонд за градско развитие Юг

Проект: „Устойчиво развитие на археологически обект - Антична вила Армира край Ивайловград”

Краен получател: Община Ивайловград

Договор за финансиране: 25.10.2019 г.

Одобрено финансиране: 1 243 845 лв., от които 733 869 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 8,29 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" - 7,048 млн. лв.

Основната цел на настоящия проект е развитие  на конкурентноспособни туристически атракции на територията на община Ивайловград и стимулиране диверсификацията на местните и регионални туристическите продукти. Реализацията на проекта ще допринесе за увеличаването на туристическия поток, подкрепящ развитието на местния бизнес в сферата на туристическите услуги и ще подкрепи утвърждаването на Антична вила „Армира“ като предпочитана туристическа атракция, предлагаща подходящи условия за целогодишно посещаване.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • Проектът ще съдейства за подобряване на социално-икономическите характеристики на района и разкриване на нови работни места;
  • Ще бъде осигурен достъп на хора с увреждания до обекта на културно наследство.