Античният град Диоклецианополис – перлата на балнеолечението в римската империя

Фонд за градско развитие ЮГ

Проект: „Античният град Диоклецианополис (гр. Хисаря) – перлата на балнеолечението в римската империя”

Краен получател: Община Хисаря

Договор за финансиране: 08.11.2019 г.

Одобрено финансиране: 1 466 871 лв., от които 865 454 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 9,7 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" – 8,3 млн. лв.

Проектът предвижда социализация, консервация, реставрация и експониране на ключови обекти от националния археологически резерват Хисар. Реализацията на проекта ще спомогне развитието на конкурентноспособни туристически атракции на територията на Община Хисаря и ще подкрепи развитието на местния бизнес в сферата на туристическите услуги чрез увеличаването на туристическия поток.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • Проектът ще съдейства за подобряване на социално-икономическите характеристики на района и разкриване на нови работни места;
  • Ще бъде осигурен достъп на хора с увреждания до обекта на културно наследство;
  • Ще се популяризират и социализират обектите на римското историческо наследство в региона.