Перперикон - храм на боговете и дом на цивилизациите

Фонд за градско развитие ЮГ

Проект: „Перперикон- храм на боговете и дом на цивилизациите”

Краен получател: Община Кърджали

Договор за финансиране: 05.02.2020 г.

Одобрено финансиране: 1 488 386 лв., от които 878 148 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 8,86 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" – 7,3 млн. лв.

Проектът предвижда консервация и реставрация на част от Археологическия комплекс „Перперикон” и дейности по цялостната му социализация с цел подкрепа утвърждаването на комплекса като предпочитана туристическа атракция, предлагаща подходящи условия за целогодишно посещаване.

Реализацията на проекта ще спомогне за създаването на туристически продукт „Перперикон”, чрез изработката на рекламни материали и сувенири за обекта, както и закупуването на допълнително оборудване за обслужване на туристите, включително тур гайд аудио система за организирани групи с гид.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • Проектът ще съдейства за подобряване на социално-икономическите характеристики на района и разкриване на нови работни места;
  • Ще бъде осигурен достъп на хора с увреждания до обекта на културно наследство.