Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „АНТИЧЕН ГРАД ХЕРАКЛЕЯ СИНТИКА” и прилежащи некрополи

Фонд за градско развитие ЮГ

Проект: „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически обект „АНТИЧЕН ГРАД ХЕРАКЛЕЯ СИНТИКА” и прилежащи некрополи ”

Краен получател: Община Петрич

Договор за финансиране: 14.05.2020 г.

Одобрено финансиране: 4 578 414 лв., от които 2 701 264 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Общ бюджет на проекта: 10,2 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" – 5,64 млн. лв.

Проектът предвижда КРР и СМР дейности по Археологически обект „Античен град Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“, обект със статут на паметник на културата от национално значение. В допълнение е предвидено изграждането на зона за социализация на обекта, с цел създаването на интегриран туристически продукт на територията на общината.

Структурите на античен град Хераклея Синтика и некрополите са добре запазени и предлагат най-голямо разнообразие от архитектурно-строителни обекти от античността (форум, магазини, жилищни постройки, базилика, водоснабдителна система и др.). Очакванията на археолозите да открият и амфитеатъра на града допълнително дават възможност да се определи археологическия обект като най-атрактивния по поречието на река Струма.

В допълнение към положителните социални ефекти:

  • Ще се популяризират и социализират обектите на античното и средновековно историческо наследство в региона;
  • Ще се развият възможностите за целогодишен туризъм в община Петрич;
  • Ще бъде осигурен достъп на хора с увреждания до обекта на културно наследство.