Градска електромобилност

"Градска електромобилност" на "еМобилити Интернешънъл" АД

Проектът се финансира със средства от етапа на реинвестиране по инициативата JESSICA, като размера на отпуснатия кредит e 526 125 лв. С него се изгражда широка мрежа от зарядни станции за електромобили в столицата, която да съдейства за увеличаване на дела на електрически автомобили и за намаляване на отрицателното влияние върху околната среда.

Към момента, един от основните проблеми, пред който се изправят фирмите и гражданите, решили да предприемат стъпки за използване на електрически автомобили е, че не съществува необходимата инфраструктура за използването им – съществуващите зарядни станции в столицата са малко на брой (преди проекта зарядни станции има на 12 локации в София), а някои от тях не са съвместими с определени модели електромобили или пък зареждат акумулаторните батерии прекалено бавно (6-8 часа за пълно зареждане).

Изпълнението на проекта поставя основите за по-широко използване на електрически превозни средства в София – ще бъдат монтирани нови стандартни зарядни станции (време за пълно зареждане – средно 2-3 часа, в зависимост от модела на електромобила) и още бързозарядни станции (позволяват пълно зареждане на електромобила в рамките на 20-30 минути). Зарядните станции са разположени по начин, който да осигурява цялостно покритие на територията на София, като по този начин ще създадат условия за безпроблемно използване на този екологично-чист транспорт. Мрежата е достъпна за използване от всички съвместими електрически превозни средства, без значение дали те са частни или обществени.

През 2017 г. „еМобилити Интернешънъл“ участва в създаването на услуга за споделена градска мобилност с електромобили в столицата, която  набира все по-голяма популярност сред гражданите и гостите на столицата. По този начин дружеството цели да постави основите за навлизане на все повече екологично чисти електрически превозни средства в градския транспорт на София с оглед намаляване на вредните емисии от токсични газове, отделяни от конвенционалните превозни средства. Вземайки за база средните стойности за вредни емисии, генерирани от един конвенционален нов автомобил на годишна база (3.4 тона СО­2 при среден годишен пробег 20 000 km), можем да прогнозираме, че настоящият автомобилен парк на дружеството (60 броя електромобили) ще допринесе за намаление на вредните емисии СО2 с 204 тона на годишна база. Очаква се броят налични автомобили, които ще се отдават под наем, да расте, а оттам ще нараства и количеството спестени емисии и, респективно, подобряване на качеството на въздуха в столицата.