Градска електромобилност

"Градска електромобилност" на "еМобилити Интернешънъл" АД

Проектът се финансира със средства от етапа на реинвестиране по инициативата JESSICA, като размера на отпуснатия кредит e 526 125 лв. С него се изгражда широка мрежа от зарядни станции за електромобили в столицата, която да съдейства за увеличаване на дела на електрически автомобили и за намаляване на отрицателното влияние върху околната среда.

Към момента, един от основните проблеми, пред който се изправят фирмите и гражданите, решили да предприемат стъпки за използване на електрически автомобили е, че не съществува необходимата инфраструктура за използването им – съществуващите зарядни станции в столицата са малко на брой (преди проекта зарядни станции има на 12 локации в София), а някои от тях не са съвместими с определени модели електромобили или пък зареждат акумулаторните батерии прекалено бавно (6-8 часа за пълно зареждане).

Изпълнението на проекта поставя основите за по-широко използване на електрически превозни средства в София – ще бъдат монтирани нови стандартни зарядни станции (време за пълно зареждане – средно 2-3 часа, в зависимост от модела на електромобила) и още бързозарядни станции (позволяват пълно зареждане на електромобила в рамките на 20-30 минути). Зарядните станции са разположени по начин, който да осигурява цялостно покритие на територията на София, като по този начин ще създадат условия за безпроблемно използване на този екологично-чист транспорт. Мрежата е достъпна за използване от всички съвместими електрически превозни средства, без значение дали те са частни или обществени.

През 2017 г. „еМобилити Интернешънъл“ участва в създаването на услуга за споделена градска мобилност с електромобили в столицата, която  набира все по-голяма популярност сред гражданите и гостите на столицата. По този начин дружеството цели да постави основите за навлизане на все повече екологично чисти електрически превозни средства в градския транспорт на София с оглед намаляване на вредните емисии от токсични газове, отделяни от конвенционалните превозни средства.