"Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен”

Краен получател: Община Сливен

Договор за финансиране: 24.06.2020 г.

Одобрено финансиране: 4 558 250 лв., от които 2 689 368 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 9,63 млн. лв.

Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" – 5,07 млн. лв.

Основната цел на проекта  е разработване и маркетиране на цялостен, интегриран и жизнеспособен туристически продукт на Община Сливен под мотото Сливен – изживей историята, почувствай природата“, който да представи различните обекти на културното наследство и природните богатства на града със значителен туристически потенциал за осигуряване на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното наследство.