Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ - гр.Рила

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Консервация, експониране и осигуряване на достъпност до антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ - гр.Рила

Краен получател: Община Рила

Договор за финансиране: 13.06.2020 г.

Одобрено финансиране: 334 497 лв., от които 197 353 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 1,82 млн. лв.

Основната цел на проекта е превръщането на антична и средновековна църква „Свети Архангел Михаил“ - гр. Рила в конкурентноспособна, културна туристическа атракция, привличаща значителен брой посетители и подобряваща качеството на туристическо преживяване в дестинация Рила. Църквата "Свети Архангел Михаил"* в гр. Рила е паметник на средновековната архитектура и стенна живопис в България. По своя план тя е от типа на кръстокуполните църкви с четири свободно-стоящи стълба. Намира се непосредствено до гробищния парк в гр. Рила, на 18 км западно от най-големия средновековен манастир в страната - Рилски манастир, основан в X в.  Църквата е строена към края на ХІ или в началото на ХІІ в. От най-стария градеж са запазени източната и северната стена. Към края на ХVІІІ – началото на ХІХ в. тя е била реконструирана.  Сградата на църквата е претърпяла ремонти и промени, което е причина за фрагментарния характер на оригиналната градежна структура, съхранена само в източната и северната стени.

Към настоящия момент е необходимо е довършването и изпълнението на всички намеси по църквата, съгласно съгласувания от Министерство на културата  „Проект за реставрация и експониране на църквата „Св. Архангел Михаил", гр. Рила. С изпълнението на настоящия проект един от най-запазените паметници на средновековната архитектура и стенна живопис в България  ще бъде цялостно реставриран и експониран, надграждайки върху вече реализирани проекти и дейности.

Инфографика за проекта може да откриете тук.