"Обновяване и реконструкция на летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора"

"Обновяване и реконструкция на летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Обновяване и реконструкция на летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора"

Краен получател: Община Стара Загора

Договор за финансиране: 12.02.2021 г.

Одобрено финансиране: 2 935 882 лв., от които 1 732 170 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 3 млн. лв.

Проектът предвижда ремонт и обновяване, както и подобряване на базовото оборудване в летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора. Летният театър е открит през 1959 г. и разполага с 1647 места за публика. Проектът предвижда реновиране на околното парково пространство, както и мерки, които да дават възможност за придвижването и използването на сградата от хора с двигателни затруднения.