„Рехабилитация на улици на територията на гр. Перник“

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: „Рехабилитация на улици на територията на гр. Перник“

Краен получател: Община Перник

Договор за финансиране: 12.03.2021 г.

Одобрено финансиране: 5 471 141 лв., от които 3 227 973 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 5,66 млн. лв.

Проектът предвижда обновяването на основни пътни артерии на територията на град Перник- ул. „Освобождение“, ул. „Отец Паисий“ и ул. „Софийско шосе“. Предложените за реализиране улици не са рехабилитирани основно от изграждането си, като през годините са извършвани само частични текущи ремонти. Предвижда се и ремонт на ВиК инфраструктурата, като така ще бъде подобрено и водоснабдяването в квартал Тева, което значително ще подобри качеството на живот на гражданите му.