"Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров -1866” - Благоевград"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Ремонт, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Камерна опера  и Народно читалище „Н. Й. Вапцаров -1866” - Благоевград"

Краен получател: Община Благоевград

Договор за финансиране: 26.03.2021 г.

Одобрено финансиране: 1 145 150 лв., от които 675 639 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 2,9 млн. лв.

Проектът предвижда ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и от подобряване на базовото оборудване в сградата на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1866”/Камерна опера в гр. Благоевград. Дейностите по проекта включват изпълнение на мерки за енергийна ефективност, ремонт на вътрешни и външни елементи по сградата, както и осигуряването на достъпна среда за хора с двигателни затруднения.