"PANA GREEN PARK"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "PANA GREEN PARK"

Краен получател: „СКАЙФОР“ АД

Договор за финансиране: 27.04.2021 г.

Одобрено финансиране: 7 366 090 лв., от които 4 345 993  лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 10 млн. лв.

Проектът предвижда изграждането на  сертифициран по всички международни стандарти търговски парк върху запуснат градски терен, бивша производствена зона, което ще има директен ефект върху подобряване на градската среда, както и върху повишаване на заетостта в града. 

Освен реализирането на предвидения ритейл парк с множество търговски обекти, настоящият проект ще има съществени социално-икономически ползи за население, като се предвиждат множество дейности за подобряване на градското пространство. Проектът предвижда създаването на посетителски паркинг с 236 места, площадно пространство с прилежащи зони за почивка, озеленяване и ограден и обезопасен детски кът/ площадка.

В рамките на обекта ще се обособят и 990 кв. м. зелени площи, както и градско и парково осветление, което значително ще подобри цялостната визия на тази част от града. По този начин Pana Green Park ще се превърне в притегателен център за населението на гр. Панагюрище, където то ще може да прекара част от свободното си време.