"Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Ремонт и модернизация на Регионален исторически музей"

Краен получател: Община Ямбол

Договор за финансиране: 10.05.2021 г.

Одобрено финансиране: 639 629 лв., от които 377 381 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 1,9 млн. лв.

Реализацията на проекта ще допринесе за обновяване на културната инфраструктура, ще разнообрази културния живот в града и ще осигури социално включване на уязвими групи в град Ямбол. Основните мотиви да се предложи проекта за реализация са, че сградата на РИМ Ямбол, има нужда от основен ремонт, обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, както и от подобряване на базовото оборудване.