"Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ град Гоце Делчев"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“  град Гоце Делчев"

Краен получател: Община Гоце Делчев

Договор за финансиране: 14.05.2021 г.

Одобрено финансиране: 2 185 672 лв., от които 1 289 546 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 6,9 млн. лв.

Проектът предвижда обновяване и модернизация на Дом на културата „Пейо Яворов“ на територията на град Гоце Делчев. Дейностите по проекта включват подобрение на енергийна ефективност на сградата, покупка на оборудване и обзавеждане, както и осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания.