"Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Културна инфраструктура - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие“, гр. Асеновград"

Краен получател: Община Асеновград

Договор за финансиране: 14.05.2021 г.

Одобрено финансиране: 781 244 лв., от които 460 933 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 4,12 млн. лв.

Проектът предвижда обновяване и модернизация на Читалище „Родолюбие“, което е най-голямото читалище на територията на община Асеновград. Дейностите по проекта включват подобрение на енергийна ефективност на сградата, обновяване на залите и оборудването и обзавеждането в тях, като така ще създадат отлични условия за посетителите, школите и съставите и ще се спомогне за привличането на повече театрални представления, концерти, различни форуми и мероприятия.