"Ремонт и модернизация на Младежки културен център"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Ремонт и модернизация на Младежки културен център"

Краен получател: Община Ямбол

Договор за финансиране: 14.05.2021 г.

Одобрено финансиране: 2 839 624 лв., от които 1 675 378 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 6,87 млн. лв.

По проекта се предвиждат чрез ремонтни дейности по основната сграда на МКЦ и разширяване на потенциала му да се превърне в притегателен център за култура и отмора на брега на р. Тунджа. 

Целта на проекта е да бъде разширен потенциалът на Младежки културен център – Ямбол, чрез отговаряне на нарастващото търсене за организиране на разнообразни събития в сферата на културата или с развлекателен характер. След изпълнението на дейностите, ще се отвори ново градско пространство за жителите на община Ямбол и ще се обедини с останалите такива в Градския парк. Очаква се това да доведе до увеличаване на общия брой посетители в парка и да насърчи икономическите дейности. Предимството на Младежкия културен център е в неговата възможност да предложи целогодишен сезон за организирането на събития, като ще бъде оформена и оборудвана многофункционална зала с 194 седящи места.

В допълнение се планира облагородяване на прилежащото пространство, обособяване на паркоместа и реконструкция на съществуващ декоративен елемент – пергола, който да осигурява връзка със съседната сграда на спортна зала „Диана“ в площ на открито, подходяща за изложби и културни мероприятия.