Парк "Възраждане"

Парк „Възраждане” - I етап на „Софийски имоти” ЕАД

Първият новоизграден парк в София през последните 30 години е финансиран със средства по инициативата JESSICA. Общата стойност на проекта е над 3 млн. лв., от които заемния ресурс е 1 742 060 лв. (871 030 лева или 50% от ОПРР), а останалото са собствени средства на проектния инициатор - „Софийски имоти” ЕАД.

 

За малко повече от година, запуснат и дълги години неизползван терен в самия център на столицата се превърна в притегателен център за отдих, социални контакти и забавления, както на жителите, така и на гостите на София. Проектът съдейства за подобряване на икономическите характеристики на района с цел привличане на инвестиции и създаване на нови работни места.

 

В резултат на изпълнението на проекта е изградена новопроектирана зелена площ за обществено ползване.. Паркът е на площ от 52 дка., като включва над 29 000 кв. м. тревни площи и над 600 дървета – широколистни (явор, бреза, магнолия, липа, платан, дъб) и иглолистни (сребрист смърч, бяла ела и кедър), храсти и цветя. Всички те заедно ще се поливат с изградена за целта автоматизирана поливна система. Паркът разполага и с парково обзавеждане, което включва над 100 пейки, кошчета за отпадъци и 3 чешми. Освен специално предназначената за деца площадка, парк Възраждане предлага и други възможности за игра и забавление. Основната атракция е т.нар. „сух“ фонтан. Той е особено забавен за децата заради разнообразните режими на водните струи. Струите на сухия фонтан имат вградено диодно осветление, което позволява различни цветови комбинации, които в допълнение с различните височини и посока на струите, създават едно много интересно водно шоу. Освен това, сухият фонтан има и възможност за генериране на т.нар. „Воден екран“, върху който се прожектират мултимедийни клипове и филми. Изграденият Амфитеатър е предназначен основно за събития и представления. 

Паркът е официално открит на 17 април 2016 г., като към момента е притегателно място за  жителите на квартала, сред които майки с деца, пенсионери и младежи, така и за други граждани на столицата.


Теренът, на който е разположен парка граничи с терена на спортния комплекс изграден също с подкрепата на ФУГРС и инициативата JESSICA. Реализацията на двата проекта е изключителен пример за интегриран подход при използването на възможностите на инициативите и средствата на ЕС.