"Ремонт на Музей на бойната слава"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Ремонт на Музей на бойната слава"

Краен получател: Община Ямбол

Договор за финансиране: 14.05.2021 г.

Одобрено финансиране: 762 408 лв., от които 449 821 лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 2,37 млн. лв.

С реализацията на предвидените строително-монтажни дейности на Музея на бойната слава, гр. Ямбол ще се модернизира част от музейния комплекс, като се осигури и икономия на електро - и топлоенергия, достъпна и безопасна експлоатация, хигиена, опазване здравето и живота на хората, и едновременно с това да подобри общия естетически вид на сградите. Музеят е уникален по своя характер в България, като притежава изключително ценни експонати и се радва на интерес сред хората, интересуващи се от военно дело и история.

В резултат от проекта ще бъдат подобрени материалните условия, както и ще бъдат представени нови атрактивни продукти, които да привличат нови посетители – деца, ученици, работни колективи. Музеят разполага с потенциал да се превърне в притегателно и предпочитано място в града за отдих и отмора.