"Изграждане на закрит пазар за търговия на хранителни стоки и продукти в Пловдив"

Фонд за градско развитие Южна България

Проект: "Изграждане на закрит пазар за търговия на хранителни стоки и продукти в Пловдив"

Краен получател: „РЕНТАЛ ЕНД ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

Договор за финансиране: 21.07.2021 г.

Одобрено финансиране: 4 312 864 лв., от които 2 544 590  лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“.

Общ бюджет на проекта: 5,8 млн. лв.

Проектът предвижда изграждането на закрит пазар за производители с отворена площ от над 2 500 кв. м. на територията на град Пловдив, както и свързаните с неговата оперативна самостоятелност пътни връзки, паркинги, вътрешни улици и подходи за зареждане на складовете и др.

Построяването и отварянето на пазар от напълно закрит тип ще позволи извършването на целогодишна търговска дейност без необходимост от съобразяване с външните атмосферни условия. По този начин ще се гарантира запазване на свежестта на предлаганите стоки и продукция, както и на техния естетически и търговски вид. Това ще позволи постигането на бърза реализация на стоките и продукцията.