"Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив"

Фонд за градско развитие ЮГ

Краен получател: Община Пловдив

Договор за финансиране:  21.09.2021 г.

Одобрено финансиране: 30.1 млн.лв., от които 17.76 млн.лв. са съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“.

Дейностите по проекта са насочени към реконструкция, естетизация и модернизация на градските пространства и осигуряване на достъпна среда и по-добра свързаност на кварталите и градските райони. Предвидени са интервенции върху четири ключови обекта в град Пловдив:

  1. Обект 1: „Подлез между ул. „Царевец“ и ул. „Модър“ и комуникационно решение за ул. „Царевец“ и ул. „Модър“/ в участъка отбул. „Коматевско шосе“ до бул. „Хаджи Димитър“/ - в процес на изпълнение;
  2. Обект 2: „Реконструкция на кръстовище на бул. Цар Борис ІІІ Обединител и бул. Марица - юг“ (Пробив Водна палата)
  3. Обект 3: „Реконструкция на ул. "Царевец" в участъка от бул. "Хаджи Димитър" до бул. "Свобода" – етап I
  4. Обект 4: „Реконструкция на бул. "Хаджи Димитър" в участъка от съоръжение "Коматевски пътен възел" до ул. "Царевец"

Реализирането на проекта ще допринесе за повишаване качеството на живот, осигуряване на по-добър достъп до основни услуги на населението, подобряване на екологичната среда, развитие и повишаване на общото благосъстояние на региона. Намесите ще подкрепят усвояването на речното крайбрежие на Марица и ще улеснят свързаността между различни градски пространства. С тяхното изпълнение ще се подобри градската среда, нейните естетически характеристики, и най-вече  - свързаността между отделните квартали  и зони на града.

"Подобряване и модернизация на градската среда в Пловдив"